Bao thư nhỏ

posted in: Khuyến Mãi | 0

NamViet Pack cung cấp số lượng bao thư nhỏ 500, 1000 cái giá tốt. (Lưu ý: giá tốt nhất là do in ghép bài, không phải luôn luôn đáp ứng màu sắc đúng mẫu). Giá in ghép bài thường rẻ hơn giá thị trường từ một nửa.

Mọi thông tin in ghép bài xin liên hệ www.inbaothu.com – website thành viên của NamViet Pack.

Leave a Reply