Thiết kế

posted in: Dịch Vụ In Ấn | 0

Thiết kế là gì? Thiết kế là những gì liên kết sự sáng tạo và đổi mới. Nó định hình các ý tưởng để trở thành những đề xuất thực tiễn và hấp dẫn người dùng hoặc khách hàng. Thiết … Xem Thêm

Thành Phẩm Sau In

posted in: Dịch Vụ In Ấn | 0

Một sản phẩm in hoàn chỉnh bắt đầu từ việc thiết kế mẫu mã, chọn loại giấy in rồi qua máy in. Sản phẩm sau khi qua máy in này mới ở dạng bán thành phẩm và ở dạng là … Xem Thêm