Gia Công In Offset

posted in: Dịch Vụ In Ấn | 0

Nhận in gia công Offset máy khổ: 52×72; 72×102. Giấy dày D400, I350.

Thợ kinh nghiệm. Chất lượng in đảm bảo. Có in màu pha máy 65×86, 43×65.

in gia cong

 

Leave a Reply